Има ли блокчейн място в бъдещото земеделие?

Световните вериги за доставки на храни показаха колко са крехки по време на пандемията COVID-19. А това доведе до призиви за повишаване на устойчивостта на световните вериги за доставка на храни чрез подобрена ефективност при производството, разпространението и консумацията на чиста и здравословна храна. Как обаче блокчейн технологиите могат да бъдат част от решението за производители, дистрибутори и потребители?

Блокчейн може да предостави възможности за справяне с неефективността на стратегията “От фермата до трапезата”, но и да подобри глобалната продоволствена сигурност, пише theconversation.com.

Блокчейн, свързаната децентрализирана база данни, може да промени играта за производителите на храни по целия свят.

Събиране на информация

Технологиите на блокчейн могат да се използват за консолидиране на информация за качеството на семената, проследяване на това как растат посевите и записване на целия път на производство, а дори и след като суровината напусне фермата. В Канада, например, Grain Discovery – онлайн блокчейн пазар – е пример за данни, използвани от тези, които участват в хранителната система за отглеждане и предлагане на пазара на глобално конкурентни култури.

Данните могат да подобрят прозрачността във веригите за доставка, като предоставят неизменни записи от производството до потреблението. Такива данни имат потенциала да улеснят трансфера на информация през всяка стъпка от веригата на доставки. И ако блокчейн се внедри с правилна проверка, това може да предотврати незаконно и неетично производство и разпространение, което подкопава устойчивостта и продоволствената сигурност на общността.

Проследяващи пътища

В момента има малко доказателства в подкрепа на твърдението, че блокчейн допринася за глобалната продоволствена сигурност. Част от предизвикателството е как блокчейн е прилаган досега. Корпоративният контрол върху блокчейн и платформи за големи данни може дори да подкопае сигурността на храните.

Например IBM и Walmart се обединиха, за да проследяват продукцията от фермата до трапезата. Производителите и преработвателите по веригата на доставки са длъжни да въвеждат информация в блокчейна на IBM, за да бъде процесът изцяло прозрачен за потребителите.

Данни и фючърси за храни

Преди блокчейн и другите технологии за данни да могат да помогнат за справяне с продоволствената сигурност, трябва да се обърне внимание на редица предизвикателства.

Прилагането на блокчейн трябва да бъде децентрализирано, за да включва малки фермери и хора от селските райони. Това ще даде възможност за устойчиви и справедливи хранителни системи и ще позволи на потребителите да вземат информирани решения.

Тъй като обаче блокчейн поставя допълнителна отговорност върху крайните потребители, предизвикателства като ограничената дигитална грамотност сред бедните в света и инфраструктурните ограничения могат да подкопаят истинската децентрализация.

Освен това те трябва да бъдат интегрирани в по-широки стратегии за насърчаване на продоволствената сигурност, за да ги направят чувствителни към социалните и екологичните ценности, критични за справяне с несигурността на храните сред различни групи.

Неизползваният потенциал за използване на големите данни чрез прозрачна и децентрализирана система за разпределение на храни, може да подпомогне устойчивото им производство  и да осигури отчетност.

Това е от решаващо значение за ефективните хранителни системи и продоволствената сигурност на бъдещето. Но е важно тези иновации да бъдат внедрени по справедлив начин, така че всички заинтересовани страни по веригата на стойността да могат да се възползват.

By | 2021-07-13T13:09:04+03:00 юли 13th, 2021|Новини|0 Comments