село Крояч, Община Лозница 2018-11-20T17:04:23+03:00

Село Крояч, Община Лозница


Дестилерия за етерични масла с. Крояч, община Лозница
Капацитет: 8х2,5 m3
Паропроизводство: Парен котел с капацитет 2000kg/h
Гориво: Компресиран природен газ
Охлаждане: 2бр. Водоохлаждащи кули